Zapraszamy do wolontariatu!

Ogłaszamy kolejny nabór na wolontariuszy w tym roku! Możesz pomóc zwierzętom z naszego schroniska i zaangażować się w pomoc. Zmieniamy troszkę formułę i upraszczamy nabór, aby zachęcić do działania razem z nami 🙂

Jakie warunki należy spełnić aby zostać Wolontariuszem w naszym Schronisku?

  • wiek minimum 13 lat i zgoda rodzica/opiekuna prawnego;
  • wziąć udział w szkoleniu i podpisać porozumienie wolontariackie;
  • pojawiać się w schronisku raz w tygodniu;
  • nie mieć alergii i jeśli stan zdrowia wyklucza fizyczną pracę ze zwierzętami to prosimy o skierowanie sił na wirtualny wolontariat 🙂 ;
  • pozytywne nastawienie i brak lęków przed zwierzętami 🙂

Szkolenie odbędzie się w schronisku w dniu: 28.10.17 o godzinie 15:00 (sobota).

Podpisywanie porozumień wolontariackich (prosimy wziąć dowód osobisty/legitymację, zgodę rodzica) odbędzie się dn. 31.10.17 w godzinach 15-19 (wtorek).

Każdy wolontariusz obsługujący Facebook jest proszony o wysłanie zgłoszenia dołączenia do grupy wolontariackiej: klik! po odbytym szkoleniu.

Zapraszamy!