Nabór wolontariuszy (2/2018)

Zapraszamy chętnych pomagać naszym zwierzakom regularnie, w ramach wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy 🙂

Ogłaszamy drugi w tym roku nabór na wolontariuszy! Możesz pomóc zwierzętom z naszego schroniska i zaangażować się w pomoc. Sprawa jest prosta, a nabór ma 2 etapy:

  1. Uczestnictwo w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy Wolontariusza,
  2. Podpisanie porozumienia, dostosowanie do regulaminu i… AKCJA!

Jakie warunki należy spełnić aby zostać Wolontariuszem w naszym Schronisku?

  • wiek minimum 13 lat i zgoda rodzica/opiekuna prawnego;
  • wziąć udział w szkoleniu i podpisać porozumienie wolontariackie;
  • pojawiać się w schronisku dla naszych psów i kotów raz w tygodniu;
  • nie mieć alergii i jeśli stan zdrowia wyklucza fizyczną pracę ze zwierzętami to prosimy o skierowanie sił na wirtualny wolontariat 🙂 ;
  • pozytywne nastawienie i brak lęków przed zwierzętami, a dodatkowo sporo siły fizycznej, gdyż w schronisku mieszkają też większe i silniejsze psy, które potrzebują spacerów 🙂;
  • chęć pomagania nam w tygodniu, popołudniami nawet do godziny 19 (w weekendy mamy dużo zaangażowanych);
  • regularne wypełnianie Kart Pracy Wolontariusza.

Szkolenie odbędzie się w schronisku w dniu: 24.02.18 r. o godzinie 15:00 (sobota).

Podpisywanie porozumień wolontariackich (prosimy wziąć dowód osobisty/legitymację, zgodę rodzica) odbędzie się od dnia 26.02.18  r. w godzinach pracy schroniska i od tego czasu można zacząć działać na miejscu 🙂 Na podpisanie porozumienia wolontariackiego należy przynieść: dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację, inny) oraz pisemną zgodę rodzica (w przypadku osób poniżej 18 r.ż.).

Każdy wolontariusz obsługujący Facebook jest proszony o wysłanie zgłoszenia dołączenia do grupy wolontariackiej: klik! po odbytym szkoleniu. W razie braku akceptacji przez dłuższy czas, prosimy o kontakt mailowy.

Jeśli chcesz wiedzieć, co dokładniej robią nasi wolontariusze, zajrzyj tutaj: Wolontariat

W razie pytań: kontakt@schroniskoswidnica.pl

Zapraszamy chętnych do pomagania bezdomniaczkom 🙂