Wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących

Przypominamy, że Fundacja Mam Pomysł i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, realizują z funduszy Urzędu Miejskiego w Świdnicy od 2017 roku program opieki nad kotami wolno żyjącymi.

W ramach programu opiekunowie kotów wolno żyjących mogą otrzymać wsparcie w zakresie:

  • sterylizacji i kastracji miejskich kotów, dofinansowanie 100%;
  • karmy celem dokarmiania kotów miejskich;
  • wsparcie w leczeniu kotów chorych, w przychodniach partnerskich na terenie miasta.

Karma od dnia 1 kwietnia 2019 roku wydawania będzie w następujących dniach i godzinach: każdy wtorek od 9:00 do 10:00 oraz każdą środę od 13:00 do 14:30. 

W celu uzyskania wsparcia zapraszamy do biura schroniska przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy.

Wydawanie pokarmu koordynuje Arkadiusz Gruszowski.

W razie pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

tel. 733 093 663.

Uwaga!

Karma nie jest wydawana opiekunom, których działania nie zmierzają do ograniczenia populacji niechcianych kotów, nie chcą ich kastrować/sterylizować i nie podejmują współpracy z Fundacją bądź TOZ Świdnica w tym zakresie.