Załoga

Krystian Botew – Kierownik Schroniska

Adrianna Kaszuba – Zastępca Kierownika Schroniska

Małgorzata Prończuk – Opiekun Zwierząt Towarzyszących

Arkadiusz Gruszowski – Opiekun Zwierząt Towarzyszących

Bartosz Podczasiak – Lekarz Weterynarii