Regulaminy

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy: KLIK

Regulamin Wolontariatu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy: KLIK

Wzór umowy adopcyjnej psa: KLIK

Wzór umowy adopcyjnej kota: KLIK

Wzór porozumienia wolontariackiego: KLIK

Ankieta kandydata na Wolontariusza: KLIK