NABÓR WOLONTARIUSZY SCHRONISKA (3/2022)

Nabór wolontariuszy schroniska (3/2022)

 

Ogłaszamy nabór wolontariuszy. Nabór odbędzie się dla ochotników, którzy przejdą wszystkie etapy. Liczba miejsc jest ograniczoną, ze względu na bezpieczeństwo i aktualne warunki w schronisku. Poszukujemy dwóch kategorii wolontariuszy: stacjonarni na stałe oraz zdalni na akcje.

Adres e-mail do kontaktu: [email protected].

Za organizację naboru odpowiada koordynator wolontariatu i kierownik schroniska Adrianna Kaszuba ze wsparciem personelu schroniska.

 

WOLONTARIUSZE STALI – PRACA STACJONARNA

 

Warunki naboru

 

 1. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz, ujęty w harmonogramie naboru, opisany poniżej.
 2. Każdy element naboru jest obowiązkowym.
 3. Kandydat musi mieć ukończony 16 r.ż. Zgłoszenia kandydatów poniżej tego wieku, z ich opiekunami prawnymi (mają obowiązek wziąć udział w naborze) rozpatrywane są indywidualnie i stanowią listę rezerwową.
 4. Poszukujemy sumiennych, odpowiedzialnych i samodzielnych wolontariuszy do pracy na terenie schroniska.
 5. Kandydaci mają świadomość, że praca ze zwierzętami może stanowić ryzyko w postaci: zadrapań, pogryzień, uszczerbków zdrowia wynikłych z kontaktu ze zwierzętami i otoczenia, w jakim podopieczni przebywają.

 

Harmonogram naboru

 

Terminy

Zagadnienie

Opis

1.10.22 – 17.10.22

Runda I naboru

Wysłanie zgłoszenia przez formularz Google: https://forms.gle/Amrdz5U77Z9rvQXo7

1.11.22 – 15.11.22

Runda II naboru

Wysłanie zgłoszenia przez formularz Google:

https://forms.gle/Amrdz5U77Z9rvQXo7

W rundzie I:

18.10.2022 godz.: 20.00

25.10.2022 godz.: 18.30

 

W rundzie II:

17.11.2022, godz.: 18.30

24.11.2022, godz.: 20:00

Szkolenie teoretyczne [PSY]

Forma wykładu online, prowadzi Adrianna Kaszuba

(ok. 1,5 godziny)

W rundzie I:

18.10.2022, godz.: 18:30

25.10.2022, godz.: 20:00

 

W rundzie II:

17.11.2022, godz.: 20:00

24.11.2022, godz.: 18:30

Szkolenie teoretyczne [KOTY]

Forma wykładu online, prowadzi Adrianna Kaszuba

(ok. 1,5 godziny)

W rundzie I:

22.10 – 6.11.2022

W rundzie II:

19.11 – 4.12.2022

Weekendowa praktyka, egzamin pisemny i odbiór identyfikatora tymczasowego.

Odbycie w pełny weekend (sobota+niedziela) weekendowej praktyki przez kandydatów. Dwa dni weekendu na serwisie porannym (9.00 – 13.00) Grupy zostaną dopasowane po zakończeniu zbierania zgłoszeń.

W niedzielę, po praktyce, piszemy egzamin i podpisujemy porozumienie – umowę wolontariacką.

Najpóźniej 14 dni po odbiorze identyfikatora tymczasowego.

Instruktaż praktyczny – min. 2 spotkania umówione indywidualnie.

Instruktaż prowadzi pracownik schroniska (opiekun zwierząt) i/lub doświadczeni wolontariusze. Kandydat odbywa minimum 2 spotkania w ramach instruktażu wstępnego – praca z psami/kotami. Po przekazaniu koordynatorom potwierdzenia odbycia instruktażu, odpowiedzialny pracownik przekazuje identyfikator stały i wolontariusz staje się samodzielnym.

 

WOLONTARIUSZE ZDALNI – AKCYJNI

Wolontariusze, którzy angażują się w wybrane projekty i nie uczestniczą w działaniach stałych, ale pozostają aktywnymi członkami społeczności schroniska. Platformą komunikacji i bieżącego kontaktu będzie grupa FB: https://www.facebook.com/groups/fmpschronisko

Bezpośredni nadzór: Adrianna Kaszuba i wyznaczony personel schroniska

Warunki naboru

 1. Kandydaci młodsi niż 18 r.ż. za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 2. Każdy etap naboru jest obowiązkowym.
 3. Nabór na wolontariusza zdalnego nie daje możliwości pracy fizycznej ze zwierzętami w schronisku.
 4. Nabór umożliwia podpisanie porozumienia i uzyskanie statusu wolontariusza.

 

Wizja

Działania wolontariatu zdalnego i akcyjnego opisywanego w niniejszym naborze dedykujemy dla osób fizycznych. W razie chęci podjęcia takowej współpracy przez szkolne kluby wolontariatów i instytucje, mamy przygotowany oddzielny program. Zapraszamy do kontaktu indywidualnego ze schroniskiem.

 1. Współtworzenie materiałów na media społecznościowe, w celu promowania zwierząt do adopcji, kampanii promujących dobrostan zwierząt, akcji na pomoc konkretnym podopiecznym Fundacji Mam Pomysł poprzez:
 2. Grafiki, kolaże przy użyciu np. aplikacji Canva,
 3. Kreatywnych postów na Facebook, czy Instagram,
 4. Montaż video w celu promocji ogłoszeń adopcyjnych konkretnych zwierząt.
 5. Wyszukiwanie miejsc i koordynowanie zbierania w nim darów dla podopiecznych schroniska: zbiórki rzeczowe, ustawianie skarbon a potem ich rozliczanie w biurze schroniska i wymiana na nowe.
 6. Wyszukiwanie miejsc do wywieszania sylwetek zwierząt do adopcji.
 7. Działania online:
 8. Tworzenie plakatów adopcyjnych zwierząt,
 9. Przesyłanie ogłoszeń do lokalnych redakcji w obrębie całego województwa, celem zainteresowania adopcjami zwierząt.
 10. Działania w ramach akcji:
 11. Fotografowanie zwierząt do adopcji, przekazanie zdjęć do ogłoszeń zwierząt,
 12. Zbieranie i przygotowanie fantów, czy wypieków na eventy
 13. Udział w stoiskach podczas eventów, pikników, dni otwartych – sprzedaż produktów, promowanie fundacji i schroniska.
 14. Udział w dniach aktywności społeczności lokalnej, pomoc w ich przygotowaniu.
 15. Współtworzenie foto i video relacji z dni otwartych, ważnych wydarzeń.
 16. Pomoc w tworzeniu zbiórek, kampanii, infografik, materiałów edukacyjnych.

Jest to wolontariat najbardziej spontaniczny, a więc bieżące potrzeby i zapotrzebowanie na udział ochotników jest ogłaszane za pomocą grupy dot. codzienności FMP. Sprawy formalności załatwiane są drogą mailową.

Oferujemy

Po odbyciu 3 działań, udokumentowanych – informacja z godzinami i zakresem prac, wystawiane jest zaświadczenie potwierdzające wolontariat.

Spotykamy się podczas zebrań/spotkań kilkukrotnie w ciągu roku celem wymiany doświadczeń. Tacy wolontariusze również mogą korzystać z warsztatów, ofert edukacyjnych Fundacji, specjalnych akcji i promocji im dedykowanych.

Możliwe jest podpisanie porozumienia wolontariackiego i włączenie w wolontariat stały, wg regulaminu, ale podlega to umowie i ocenie indywidualnej.

Harmonogram naboru

Terminy

Zagadnienie

Opis

1.10.22 – 15.11.22

Nabór zgłoszeń w trybie ciągłym

Wysłanie zgłoszenia przez formularz Google: https://forms.gle/Amrdz5U77Z9rvQXo7

Po 20.10 i po 15.11

Spotkanie online

Spotkanie organizacyjne w formie wykładowej, online, czas: 1,5h. Prowadzi Adrianna Kaszuba. Po 20.10 informuję o 1 spotkaniu dla kandydatów, po 15.11 informujemy o kolejnym terminie spotkania dla następnych kandydatów.

Najpóźniej 14 dni po odbyciu spotkania online

Zawarcie porozumienia

Porozumienie o wolontariacie zdalnym/akcyjnym. Rozpoczęcie działań.

 

Dlaczego warto zostać naszym wolontariuszem?

 • niesiesz realną pomoc, zyskujesz nieopisaną satysfakcję,
 • przyczyniasz się do poprawy losu zwierząt, polepszania jakości ich życia,
 • pracujesz świadomie: bazujemy na potrzebach psów i kotów, ich dobrostanie,
 • współpracujemy ze specjalistami,
 • zyskujesz nowe doświadczenie, które może pomóc Ci znaleźć swoją życiową drogę albo odetchnąć po dniu pełnym pracy.

Zapraszam do uczestnictwa!

Z góry się cieszę na wspólną pracę na rzecz zwierzaków.

 

Do zobaczenia na Pogodnej,

Adrianna Kaszuba

Kierownik schroniska, prezes zarządu Fundacji Mam Pomysł