Dla samorządów

Współpracujemy z urzędami miast i gmin w zakresie przewidzianym w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. Jesteśmy dostępni całodobowo. Dla zgłoszeń przedstawicieli urzędów, funkcjonariuszy policji, straży miejskiej - pod numerem alarmowym schroniska oraz fundacji.

Całodobowo świadczymy usługi:

  • Odbioru i transportu zwierząt do schroniska,
  • Zabezpieczenia zwierząt w trakcie interwencji służb,
  • Odbioru i transportu do lecznicy zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych,
  • Przyjmowania do schroniska bezdomnych psów i kotów,
  • Interwencji w przypadku zwierząt dzikich,
  • Przyjmowania zwierząt egzotycznych oraz dzikich.

Zapewniamy opiekę
i schronienie

Każde zwierzę będące pod naszą opieką, ma zapewnione schronienie zgodne z potrzebami gatunkowymi, pierwszą pomoc i opiekę medyczną udzieloną przez wykwalifikowany personel oraz pobyt na czas nieokreślony - aż do adopcji, wyleczenia i/lub wypuszczenia na wolność, czy też przekazania odpowiedniemu podmiotowi.

alt test
eagle

Dokumentacja

Prowadzimy rejestr zawierający wszelkie znane nam informacje dotyczące danego zwierzęcia wliczając w to karty ewidencyjne, dokumentacje leczenia oraz zakres przeprowadzonych zabiegów profilaktycznych. Sporządzamy raporty zawierające dane przyjmowanych do nas zwierząt, okoliczności zdarzeń, fotografie i aktualny status zwierzęcia.

W razie postępowań karnych, odbiorów zwierząt na podstawie decyzji administracyjnej, przygotowujemy opinie pomocne w prowadzonych sprawach.