Zmiana trybu pracy schroniska

W imieniu zespołu schroniska i fundacji uprzejmie informuję, że od listopada 2021 zmieniamy tryb pracy schroniska i wiążą się z tym istotne zmiany, o których mowa w tym wpisie. Mamy 3 kategorie zmian: godziny otwarcia dla gości, zagadnienia dot. darowizn oraz wolontariat.

Godziny otwarcia biura adopcji, odwiedzin, obsługi kontaktu telefonicznego i mailowego.

Do wizyty na Pogodnej 3 w celu adopcji, przekazania darów, odbiorów zwierząt zapraszamy w zmienionych godzinach:

Poniedziałek: 11:00 - 16:00
Wtorek: 11:00 - 16:00
Środa: 11:00 - 18:30
Czwartek: 11:00 - 16:00
Piątek: 11:00 - 16:00

Sobote: 11:00 - 16:00
Niedziela: 11:00 - 16:00 

Ostatnie wejścia na teren placówki dla osób niebędących personelem schroniska, wolontariuszami z identyfikatorami, odbywają się przed godziną 16, czy 18:30. Zmiany godzin otwarcia to również zmiana w czasie obsługi telefonicznej. Nasze ogólnodostępne numery funkcjonują w godzinach otwarcia schroniska. Służby, na zlecenie których odławiamy zwierzęta, posiadają 24 godzinny numer alarmowy dyżurującego kierowcy. Zmiana podyktowana jest dobrostanem naszych zwierząt. Opiekunowie potrzebują czasu na popołudniowe karmienia, serwis, wydanie leków, wizyty w lecznicach. Nasze zwierzęta są dla nas najważniejsze i potrzebujemy dodatkowych chwil dla nich poza odwiedzinami.

Darowizny, zbiórki, Wirtualna Adopcja

Schronisko można cały czas wspierać. Fundacja Mam Pomysł, operator schroniska, odpowiada za rozliczanie zbiórek, darowizny wpływające na konto. Wykaz potrzebnych rzeczy znajdą Państwo tutaj

Od 2020 roku istnieje strona pod nazwą Wdzięczne Zwierzaki, prowadzona przez opiekunów zwierząt w schronisku i fundacji. Od listopada strona działa na następujących zasadach:

  • Koordynatorka i opiekunka zwierząt Kasia będzie umieszczać darowizny w ramach projektu Wirtualnej Adopcji, zbiórek instytucji/firm.
  • Drogą zbiorczego podsumowania, z Waszych wizytówek umieszczanych na dedykowanej darczyńcom tablicy Bohaterów schroniska w holu, nad skrzyniami na dary, fotografujemy i umieszczamy dane w poście.
  • Zbiorcze, ogólne informacje dot. przesyłek dostarczanych do schroniska, darów z kontenerka pod bramą.
  • Na prośbę darczyńcy skierowaną w wiadomości prywatnej do strony Wdzięczne Zwierzaki.

Odwiedziny opiekunów w projekcie Wirtualnej Adopcji możliwe będą po kontakcie mailowym z koordynatorką Kasią. Już otrzymaliście Państwo informacje drogą mailową właśnie o dostępnych terminach odwiedzin. Wszystkie zbiórki darów, zbiórki do plombowanych skarbon prowadzimy w ramach zgłoszonej zbiórki publicznej pod nrem 2021/62/OR.

Zaświadczeniem o przekazanej schronisku darowiźnie jest:

  1. Otrzymane podziękowanie, certyfikat przystąpienia do Adopcji Wirtualnej.
  2. Potwierdzenie przelewu i wpłaty darowizny na konto Fundacji Mam Pomysł.
  3. Korespondencja zwrotna, potwierdzenie otrzymania  darowizny przez schronisko umieszczone w treści maila skierowanego na adres [email protected].
  4. Podpisane podczas przekazania dokumenty: protokół przekazania darowizny rzeczowej przygotowany przez Darującego.

Schronisko i Fundacja nie wystawiają dodatkowych dokumentów. W naszej placówce zaświadczenie o wolontariacie otrzymują wyłącznie osoby uczestniczące w wolontariacie na terenie placówki, po odbyciu szkoleń w ramach ogłaszanych naborów

Wolontariat

O wszystkich zmianach wolontariusze są informacji poprzez dostęp do zamkniętej grupy Wolontariatu na Facebooku albo mailowo.

Zmiany wolontariackie są następujące:

  1. Po 4 listopada br. nie będą się odbywać dodatkowe dyżury wolontariatu w czwartkowe wieczory.
  2. Przestrzeń na spotkanie z koordynatorem wolontariatu, pracę w późniejszych godzinach pozostawiamy w środy od godziny 17:00.

Zmiany są dość obszerne, ale wynikają z potrzeb naszego schroniska. Chcemy mieć z Wami jak najlepszy kontakt i sprawnie odpowiadać na wszelkie zapytania. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy na Pogodną 3 w Świdnicy.

W imieniu zespołu schroniska:

Adrianna Kaszuba
Kierownik schroniska,
Prezes zarządu FMP